سیاسی

سخنی با کاندیدای انتخابات مجلس

سخنی با ڪاندیدای انتخابات مجلس:
قانون مداری،برنامه محوری و پرهیزازوعده های غیر واقعی

ربانی مهر
کارشناس ارشدمدیریت بین الملل

با پایان یافتن زمان ثبت نام کاندیدای انتخابات مجلس و آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان ،در روزهای آینده افراد نهایی به عنوان کاندیدای قطعی انتخابات مشخص خواهد شد و به صورت غیرمستقیم فعالیت آنها شروع خواهد شد هرچند عده‌ای از مدت ها این فعالیت را شروع کرده اند و هم اکنون ادامه دارد .
اما نکته اول اینکه درشرایط فعلی ڪشورتشڪیل یڪ مجلس قوی و ڪارآمد میتواند بسیارتاثیرگذارباشد ومردم انتظاردارندڪه مجلس جدیددر جهت حل مشڪلات و تلاش در جهت توسعه ڪشور در شرایط فعلی گام های اساسی بردارد،هرچندڪه در مرحله ی اول وظیفه مردم است ڪه با انتخاب خوب افراد،زمینه تشڪیل یڪ مجلس ڪارآمدرا فراهم ڪند.
واقعیت این است ڪه درحال حاضر انتظارات مردم از مجلس شورای اسلامی دردومحورمهم و اساسی یعنی قانونگذاری و نظارت بسیارزیاداست وخود نمایندگان مجلس بارها این موضوع مهم را تاییدڪردند که محلس باید در این دو حوزه ورود بیشتری داشته باشد و در شرایط فعلی فعال تر از این باشد و انتظارمی رود مجلس جدید با آسیب شناسی مجلس فعلی درجهت حل مشڪلات و خدمت رسانی بیشتربه مردم تشڪیل شود .
به هرحال با توجه به شرایط فعلی و مقدمه اشاره شده انتظارات از ڪاندیدای محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
۱-قانون گرایی:مجلس شورای اسلامی وظیفه مهم قانون گذاری رابرعهده داردوافرادی ڪه احساس می ڪنند می توانند در این جایگاه مهم قرارگیرند باید سعی ڪنند ڪه موضوع قانون و عمل به آن را سرلوحه قراردهندو در همه برنامه ها خودشان قانونی عمل ڪنند و اعمال خلاف قانون از جمله در تبلیغات از آنها مشاهده نشود .
۲-برنامه محوری :درشرایط فعلی ڪشورڪشورنیازمند افراد نخبه ،صاحب نظرو ڪارشناس است ڪه معتقدبه برنامه محوری باشند تا بتوانند گره از مشڪلات مردم باز ڪنند و بهتر است ڪاندیدابرای این عرصه ی حساس برنامه داشته باشند .
۳-پرهیز از وعده های غیر واقعی:ڪاندیدااز دادن وعده های غیرممڪن پرهیز ڪنند ،با وظایف مجلس آشنایی داشته باشند و ڪاری ڪه وظیفه آنهانیست در جمع مردم مطرح نڪنند چون این باعث بالا رفتن انتظارات و نگرانی مردم می شود.
۴-پرهیز از تبلیغان زود هنگام:ڪاندیدا همه برنامه هایشان براساس قانون و بخشنامه های قانونی باشد و تبلیغات خود را براساس معیارهای مشخص و زمان مشخص و زمان مشخص اجرا ڪنند .
۵-رعایت اخلاق:ڪاندیداها از تخریب یڪدیگر ،مطالب خلاف واقع گفتن ،ارائه ی آمار غیرواقعی ،متوسل شدن به افراد مسئله دار و از همه مهمتر ریخت و پاش های تبلیغاتی پرهیز ڪنند تا شاهد برگزاری یڪ انتخابات سالم و در نهایت تشڪیل یڪ مجلس ڪار آمد باشیم .

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن