اجتماعی

بازگشت تمامی جایگاه‌های سوخت‌رسانی به مدار ارئه خدمت

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان از بازگشت تمامی جایگاه‌های سوخت‌ مایع بنزین و گازوئیل منطقه همدان به مدار ارائه خدمات خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری همدان‌آنلاین، امین روستایی با اشاره به بازگشت تمامی جایگاه‌های سوخت‌رسانی به مدار ارئه خدمت، مطرح کرد: با تلاش ۲۴ ساعته تیم های فنی و تخصصی این منطقه مشکل ارایه بنزین و نفتگاز برطرف شد.

وی افزود: درحال حاضر ۲۸ باب جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل شده و ۶۸ باب از طریق قطع ارتباط با سامانه (بای پس) با نرخ دوم (آزاد) در مدار خدمت رسانی قرار گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای بروز مشکل هیچ یک از مسئولین و ۱۵ تیم عملیاتی لحظه ای محل کار و مقاصد ماموریتی خود را ترک نکرده و با جان و دل وظایف خود را انجام داده تا به آمار رضایت بخشی در خصوص راه اندازی جایگاه ها برسیم.

روستایی با بیان اینکه این آمار تا روز گذشته بوده، تعداد جایگاه‌های راه اندازی شده 8 ناحیه منطقه همدان را به تفکیک جدول زیر تشریح کرد:

ردیفنام منطقهنام ناحیهنام مجاری عرضهوضعیت
1همدانمرکزیآلاله سبز الوندعرضه بدون سامانه
2همدانمرکزیجهان نفتعرضه بدون سامانه
3همدانمرکزیقهاوندفروش با کارت سوخت
4همدانمرکزیمریانجفروش با کارت سوخت
5همدانمرکزیدانشگاهفروش با کارت سوخت
6همدانمرکزی110فروش با کارت سوخت
7همدانمرکزیخوانساریفروش با کارت سوخت
8همدانمرکزیفلسطینفروش با کارت سوخت
9همدانمرکزیآزادیفروش با کارت سوخت
10همدانمرکزیرسالتفروش با کارت سوخت
11همدانمرکزیابوالفضلعرضه بدون سامانه
12همدانمرکزیمهرجو فامنینعرضه بدون سامانه
13همدانمرکزیبوعلیفروش با کارت سوخت
14همدانمرکزیفروغصرفا اینیشیال شده
15همدانمرکزیفدک2عرضه بدون سامانه
16همدانمرکزیفدکعرضه بدون سامانه
17همدانمرکزیپردیسانعرضه بدون سامانه
18همدانمرکزیآفتابعرضه بدون سامانه
19همدانمرکزیافلاکعرضه بدون سامانه
20همدانمرکزیآذرفامفروش با کارت سوخت
21همدانمرکزیخلیج فارسعرضه بدون سامانه
22همدانمرکزیپایانهعرضه بدون سامانه
23همدانمرکزییامهدیفروش با کارت سوخت
24همدانمرکزیپارسهفروش با کارت سوخت
25همدانمرکزیفامنینعرضه بدون سامانه
26همدانمرکزینگین غربفروش با کارت سوخت
27همدانمرکزیاتوبوسرانیراه اندازی نشده
28همدانملایرجوکارعرضه بدون سامانه
29همدانملایرشهید مومنیعرضه بدون سامانه
30همدانملایرسامنعرضه بدون سامانه
31همدانملایرسلیمی مقدمعرضه بدون سامانه
32همدانملایرنظریعرضه بدون سامانه
33همدانملایرازندریان گرجیفروش با کارت سوخت
34همدانملایرآورزمانعرضه بدون سامانه
35همدانملایراسلام آبادعرضه بدون سامانه
36همدانملایریاس نیلوفریفروش با کارت سوخت
37همدانملایرمعراجعرضه بدون سامانه
38همدانملایرآریانعرضه بدون سامانه
39همدانملایرخندابعرضه بدون سامانه
40همدانملایرمجتمع مرواریدعرضه بدون سامانه
41همدانملایرستارهفروش با کارت سوخت
42همدانملایریاریاریفروش با کارت سوخت
43همدانملایرمحجوبیانعرضه بدون سامانه
44همدانملایرسپنتا2عرضه بدون سامانه
45همدانملایرباغ آرزوهاعرضه بدون سامانه
46همدانملایرابر و ماهعرضه بدون سامانه
47همدانملایر184گرینصرفا اینیشیال شده
48همدانملایرطلوعفروش با کارت سوخت
49همدانملایررومیهعرضه بدون سامانه
50همداننهاوندنصرتیفروش با کارت سوخت
51همداننهاوندکیوانعرضه بدون سامانه
52همداننهاوندفیروزانعرضه بدون سامانه
53همداننهاونداتحادعرضه بدون سامانه
54همداننهاوندآردوشانعرضه بدون سامانه
55همداننهاوندصاحب الزمانراه اندازی نشده
56همداننهاوندابوالفضلعرضه بدون سامانه
57همداننهاوندبارانراه اندازی نشده
58همداناسدآبادبکائیعرضه بدون سامانه
59همداناسدآبادسید جمال الدینعرضه بدون سامانه
60همداناسدآبادمجتمع پاسارگادعرضه بدون سامانه
61همداناسدآبادستاره غربفروش با کارت سوخت
62همداناسدآبادبهارانراه اندازی نشده
63همداناسدآبادنگین دشت موسی آبادعرضه بدون سامانه
64همداناسدآبادجدی امین پورعرضه بدون سامانه
565همدانتویسرکانرود پمپعرضه بدون سامانه
66همدانتویسرکانالمهدیفروش با کارت سوخت
67همدانتویسرکانیک شهریفروش با کارت سوخت
68همدانکبودرآهنگشریفیعرضه بدون سامانه
69همدانکبودرآهنگقهورد سفلیراه اندازی نشده
70همدانکبودرآهنگخیامعرضه بدون سامانه
71همدانکبودرآهنگولیعصرعرضه بدون سامانه
72همدانکبودرآهنگقباق تپهفروش با کارت سوخت
73همدانکبودرآهنگگل تپهعرضه بدون سامانه
74همدانکبودرآهنگپایگاه نوژه فروش با کارت سوخت
75همدانکبودرآهنگشهید شادابیعرضه بدون سامانه
76همدانکبودرآهنگصفی ئیعرضه بدون سامانه
77همدانکبودرآهنگهگمتانهعرضه بدون سامانه
78همدانکبودرآهنگشهید بهشتیراه اندازی نشده
79همدانکبودرآهنگمهربانفروش با کارت سوخت
80همدانکبودرآهنگپردیس غربفروش با کارت سوخت
81همدانکبودرآهنگایران زمینعرضه بدون سامانه
82همدانرزنرضوانعرضه بدون سامانه
83همدانرزنقروه درجزینعرضه بدون سامانه
84همدانرزندمقعرضه بدون سامانه
85همدانرزنالغدیرعرضه بدون سامانه
86همدانرزنآریاعرضه بدون سامانه
87همدانرزنسوزنعرضه بدون سامانه
88همدانرزنفروشندگی حکیم نظامعرضه بدون سامانه
89همدانبهاردشتیعرضه بدون سامانه
90همدانبهارایثار لالجینعرضه بدون سامانه
91همدانبهارنیکخواهعرضه بدون سامانه
92همدانبهارشهید محمدیراه اندازی نشده
93همدانبهارسفینه غربعرضه بدون سامانه
94همدانبهارمهاجرانعرضه بدون سامانه
95همدانبهارپیمانفروش با کارت سوخت
96همدانبهارشهیدیعرضه بدون سامانه
97همدانبهارگلشید دشتفروش با کارت سوخت
98همدانبهارقبادیراه اندازی نشده
99همدانبهارفرضیانراه اندازی نشده

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم عزیز همدان، ابراز امیدواری کرد: با همت و پشتکار تیم‌های اعزامی به زودی مابقی جایگاه‌ها نیز به سامانه هوشمند سوخت متصل خواهند شد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن