سلامت و پزشکی

آگاه سازی و آموزش، راهی برای کاهش خودکشی

دکتر فرزانه رفعی مشاور و روانشناس شاغل در آموزش و پرورش در گفتگو با پایگاه خبری همدان انلاین از ضرورت عمل به شعار آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری اجتماعی و پیشگیری از خودکشی در جامعه بعنوان عاملی اساسی در کاهش خودکشی در جامعه یاد کرد.

وی بیان کرد که خودکشی یک مشکل بزرگ بهداشت عمومی در دنیاست. سازمان بهداشت (WHO)جهانی تخمین می زند که هر ساله حدود یک میلیون نفر در جهان بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند؛ این تعداد معادل حدود 3000 مرگ و میر در روز و یا یک مرگ در هر 40ثانیه است. میزان تلفات و خسارات جانی که حاصل خودکشی در جهان است، بسیار بیشتر از تلفات جانی حاصل از جنگ و قتل است. علاوه بر این، طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، طی نیم قرن گذشته خودکشی بیش از 60 درصد در سراسر جهان افزایش یافته است و دومین عامل مرگ و میر در میان کودکان، نوجوانان و دانشجویان 10 تا 24 ساله در جهان است.

فرزانه رفعی در ادامه بیان کرد که افزایش آمار خودکشی باعث شده است تا سازمان بهداشت جهانی روز ۱۰ سپتامبر برابر با ۱۹ شهریور را روز پیشگیری از خودکشی بیان نمود .

این دکتر روانشناس اعلام نمود که آمار خودکشی می تواند برای والدین و سرپرست های کودکان و نوجوانان، هشدار دهنده و نگران کننده باشد. طبق پژوهش های انجام شده، کودکان و نوجوانان نیز به میزان قابل توجهی دارای افکار، برنامه و رفتارهای خود-آسیبی و خودکشی هستند. اگرچه میزان مرگ و میر کودکان و نوجوانان به طور مداوم در طول چند دهه گذشته، به دلیل پیشرفت های مداوم پزشکی و سلامت کاهش یافته است، اما میزان خودکشی کودکان، نوجوانان و دانشجویان در ایاالت متحده و جهان به طور ثابت باال باقی مانده است.

فرزانه رفعی اذعان نمود که اولین گام در فرآیند پیشگیری و واکنش به رفتارهای خودکشی نوجوانان، به طور مناسب درک و فهم درست از این اصطلاح و تعریف آن است. رفتار خودکشی به چهار مقوله متفاوت اما غالبا دارای همپوشانی تقسیم میشود : افکار خودکشی، گفتگو در مورد خودکشی ، اقدام به خودکشیو در نهایت خودکشی منجر به مرگ پیوستاری تعریف شده برای فرایند خودکشی ست.

وی اطهار نمود آگاهی بخشی به جامعه و بویژه به والدین وکسانی که که نقش سرپرستی را عهده دار هستند می تواند مهم ترین عامل در کاهش خودکشی در جامعه باشد و لازمه ی این اگاهی بخشی آشنا نمودن والدین با دو دسته از اطلاعات است اول عوامل خطر که فرد را به رفتار خودکشی مستعد میکند و سپس علائم هشدار دهنده که احتمال یک بحران خودکشی را نشان می دهد.

این دکتر روانشناس در خصوص عوامل بیان نمود عوامل خطر زیادی برای خودکشی کودکان و نوجوانان شناسایی شده است. از بین این عواملدو عامل برجسته تر و مهم تر هستند: یکی وجود حداقل یک اختالل روانی و دومین عامل مهم سابقه رفتار خودکشی قبلی، به ویژه اقدام به خودکشی است .

وی در توضیح عوامل هشداردهنده عالئم هشدار دهنده را به شرح ناامیدی،غضب، خصومت، خشم و انتقام جویی ،بی رحمی یا مشارکت در فعالیت های خطرناک، که به نظر می رسد بدون تفکر بوده اند،احساس به دام افتادن، به طوری که هیچ راهی وجود ندارد،افزایش مصرف الکل یا مواد مخدر،جدا شدن از دوستان، خانواده یا جامعه.،تجربه اضطراب و/یا سراسیمگی،مشکل در خوابیدن یا بیش از حد خوابیدن، تغییرات خلقی با حالتی چشم گیر(یعنی در طور روز یا هفته دائما بین حاالت غم و شادی است)، نداشتن هیچ دلیلی برای زندگی و یا حس نداشتن هدف در زندگی و بخشش بدون کنترل اموال به سایرین خواند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن